Obliczanie trójmianu kwadratowego

ax²+bx+c

Proszę podać a:
Proszę podać b:
Proszę podać c: